2020-01-28 1-04/01 - Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх,бэлэн байдлыг хангах тухай