Нийт мэдээ:0

ДугаарНэрОгноо
7Аймгийн 2022 оны Төсвийн зохицуулалт хийх тухай 03/21 7 дугаар тогтоол2022-04-05
01-A/222Дайчилгааны зарлан мэдээлэл явуулах журам2021-08-06
2020 оны А/01Нотариатын цахим мэдээллийн санд мэдээллийг хүлээн авах, хадгалах, ашиглах, түүний аюулгүй байдлыг хангах журам2020-04-11
2020 оны 01 сарын 22-ны А/23, А/16, А/07, А/25Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам2020-04-11
10/04Дархан сумын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоох2019-09-04
01-А/133, А/05Золбин нохой, муурыг хот, суурин газарт галт зэвсэг ашиглан устгах журам2019-09-04
14/01Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай2019-08-02
11/03Хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай2018-10-08
10/05Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа ажиллуулах, гудамж зам, хамрах хүрээ, үйлчлэх цаг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай2018-03-22
10/04Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам2018-03-19