​“ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН АРГА, ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ" ТОГТООЛЫГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ ТАЛААР СУРГАЛТЫГ ХИЙЖЭЭ

Нийтэлсэн:2021-02-23 15:15
​“ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН АРГА, ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ" ТОГТООЛЫГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ ТАЛААР СУРГАЛТЫГ ХИЙЖЭЭ

Холбоо барих

Нутгийн удирдлагын ордон, Бурхантын хөндийн гудамж, Дархан 45059, Монгол Улс

Утас: 7037-7121, 7037-3703

Факс: 7037-7121

Цахим шуудан: info@darkhan.gov.mn