Дархан – Уул аймгийн Эрчим хүч хэмнэлтийн дэд хөтөлбөр” – ийн хүрээнд барилгын дулааны алдагдлын судалгаа хийх зөвлөх сонгох тухай

Нийтэлсэн: 2019-02-25 17:16